VÅR FORRETNINGSIDÈ

Være byens ferskeste og ledende i produksjon og nyskapning. Vår forretningside’ er også vår ambisjon. Den utfordrer og setter krav til den enkelte medarbeider.  Skal vi klare å nå denne ambisjonen er vi avhengig av å ta vare på hverandre og tenke kvalitet – hele veien.

VÅR VISJON

Byens ferskeste bakevarer

VÅRE VERDIER

Humør – Åpenhet – Ferskhet

Vi tilbringer store deler av hverdagen på arbeidsplassen. Trivsel er helt grunnlegende for at vi skal oppleve hverdagen meningsfull. Det skal rett og slett være gøy å jobbe på Tromsø Bakeri.

På Tromsø Bakeri skal vi behandle hverandre med omtanke og respekt. Vi tror at åpenhet og raushet gjør noe med oss som kollegaer og medmennesker.

Vi lever av at våre produkter er ferske og innbydende. Varer fra Tromsø Bakeri skal se ferske ut, lukte ferskt og SMAKE ferskt.